Backup provider Storegate heeft een nieuwe versie SOSA 2.3 gelanceerd. Het wordt hiermee voor gebruikers mogelijk content synchronisatie toe te passen over verschillende apparaten. Met deze dienst ontvangt de klant een map in de windows verkenner die altijd automatisch gesynchroniseerd wordt op een laptop, telefoon, computer of digitale tv. Het is vergelijkbaar met de welbekende dropbox map waarmee het delen van bestanden al lange tijd mogelijk is, het is echter niet standaard voor backup aanbieders om dergelijke toepassingen ook te leveren.

SugarySunc heeft de Beta versie van SugarSync 2.0 uitgebracht. Ook SugarSync heeft met deze update verbetering gebracht in de synchronisatie. Zo is het nu mogelijk mappen naar SugarSync te slepen die vervolgens direct gesynchroniseerd worden en gelijk toegankelijk zijn vanaf andere computers en apparaten. SugarSync gaat ook in de richting van een online harde schijf, zo kun je nu vanuit windows explorer de SugarSyncDrive als gewone harde schijf benaderen.

Tot slot lijkt SugarSync fors in te zetten op het delen van bestanden met anderen. Erg interessant is de Outlook plugin van SugarSync. Hiermee kunnen bestanden worden verzonden via SugarSync. Eigenlijk wordt enkel de link naar de Sugarsync locatie verzonden. Het mooie hiervan is dat de email niet kan bouncen vanwege te groot bestandsformaat. Tevens hoeft de ontvanger van de link geen SugarSync gebruiker te zijn, deze kan het bestand direct downloaden. Een ander leuk voordeel is dat er ook bestanden kunnen worden verzonden die op een andere computer staan, zolang deze maar via SugarSync gedeeld zijn natuurlijk.

Met deze nieuwe update lijkt SugarSync een erg grote stap vooruit te zetten in het online bestanden delen.