Uit onderzoek onder Amerikaanse volwassenen blijkt dat maar liefst 30% van de ondervraagde vrouwen nooit een backup maakt. Het onderzoek is uitgevoerd door Harris Interactive in opdracht van harde schijven producent Seagate Technology.

Harris Interactive hield een enquete onder 2.205 Amerikaanse computer gebruikers van 18 jaar en ouder. Het is opvallend dat het aantal vrouwen dat nooit een backup maakt een stuk groter is dan het aantal mannen, respectievelijk 30% tegenover 19%.

Ondanks het grote aantal mensen dat nooit een backup maakt zegt 30% van de ondervraagden maandelijks een backup te maken en zelfs 10% maakt elke dag een backup. Het aantal mensen dat dagelijks een backup maakt is waarschijnlijk grotendeels te verklaren door de online backup diensten die automatisch een dagelijkse backup uitvoeren, 8% van de ondervraagde mensen zegt een dergelijke cloud dienst te gebruiken. Verreweg het grootste deel gebruikt nog steeds een externe harde schijf om bestanden te backuppen.

Als waardevolle bestanden worden in de eerste plaats foto’s en video’s genoemd. Als tweede wordt school werk en projecten als belangrijke informatie gezien en op de derde plaats staat muziek.

Overige Interessante cijfers:

– 54 % heeft zelf of kent iemand die bestanden heeft verloren.
– 27 % heeft persoonlijk bestanden verloren heeft dit als frustrerend ervaren.
– 11 % heet een continu backup plan

Originele persbericht: http://www.seagate.com